O FIRMIEOFERTAZARZˇDDYSTRYBUTORZYKONTAKT
Tarcica nieobrzynana TARTOM Sp. z.o.o. - Zaklad Przemysłu Drzewnego

Tarcica nieobrzynana

Klasa Cecha Cena netto za 1 m3 w zł.
I 19-25 mm - DŁUGA   1 050,00
28-47 mm - DŁUGA 1 150,00
50-100 mm - DŁUGA 1 260,00
¦REDNIA  wszystkie grubości 690,00
II 19-25 mm - DŁUGA   900,00
28-47 mm - DŁUGA 1 000,00
50-100 mm - DŁUGA 1 050,00
¦REDNIA wszystkie grubości 600.00
III 19-25 mm - DŁUGA  550,00
28-47 mm - DŁUGA 700,00
50-100 mm - DŁUGA 750,00
¦REDNIA   420,00
IV 19-25 mm - DŁUGA 440,00
28-47 mm - DŁUGA 450,00
50-100 mm - DŁUGA 450,00
¦REDNIA 400,00

Ładunki powyżej 20m3 - 2 zł. za kilometr!

©Tartom Sp. z o.o. & www.tomaszow.pl

tartom@tartom.com.pl
tomaszow.pl - fanti.pl